Poskytování úvěru má jasná pravidla

.


Co to vlastně takový úvěr je?

Úvěr je dočasné postoupení peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochotný za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v rámci průběhu doby splatnosti zaplatit určitou část hodnoty půjčky, tedy úrok. Původní funkce a vlastně stále funkce úvěru je využití volných financí.
dolary v kufru
Poskytování úvěrů patří mezi nejzákladnější činnosti bank a je to hlavní položka jejich aktiv, která zařizuje bankám příjmy.
Banky nejsou jediné, kdo může úvěry poskytovat, ale od toho jsou na trhu i jiné instituce.
Úvěry lze samozřejmě poskytovat za určitým účelem a na určité a konkrétní věci nebo služby.
Někdy mezi poskytovatelem úvěru a cílovým dlužníkem může figurovat zprostředkovatel, který má za cíl sjednat právě svému klientovi úvěr od investora, respektive poskytovatele. Samozřejmě tento pracuje za úplatu. Ať už je placený klientem či věřitelem.
 

.

Jak je ošetřen z hlediska smluvního?

Takový vztah je ošetřen bankou či jiným poskytovatelem a osobou, která si úvěr bere, smlouvou o úvěru. Samozřejmě jsou dané podmínky, které žadatel musí splnit, ať už je to fyzická či právnická osoba.  Takových drobných úvěrů se poskytuje mnoho a není na ně třeba splňovat extra složité podmínky. Jiné je to pak u hypotečních úvěrů samozřejmě.
 mince s nápisem

Co si zjišťuje banka před poskytnutím?

Samozřejmě na základě osobních údajů si banka zjistí finanční situaci a provede přepočet bonity. Když se vše zanalyzuje, dá se rozhodnout, jestli je bezpečné skutečně úvěr poskytnout.
 podpis perem
Pokud ano, dojde tedy k podpisu smlouvy a klient může čerpat úvěr dle podmínek daných smlouvou. Ve smlouvě je také určeno v jakých výších, jakým způsobem, v jakých termínech a s jakým úvěrem je nutné tento úvěr splácet. A to samozřejmě není všechno, co je ve smlouvě a v podmínkách ošetřeno. 
 
Tento institut je samozřejmě v českém právu ošetřen zákonem.

.